კონტაქტი

კონტაქტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

თუ ფლობთ ინფორმაციას შესაძლო კანონდარღვევის შესახებ, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებენ, დაგვიკავშირდით და იმოქმედეთ თქვენი და სხვისი უფლებების დასაცავად.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იურისტი/იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - შავლეგ თოდუა.

ტელ: (995 32) 242 1000*153

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *107

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105